logotennis

bokningsregler

Avbokning av bokad tid måste ske senast 12 timmar innan annars förfaller tiden till betalning!     Bokar du av 2 speltimmar så måste du boka av 24 tim före.

Kontakta receptionen 08 619 00 10Inga avbokningar per mejl!

Den som står som banhyrare ansvarar också för banans och tennistillbehören.
I detta ingår att:
- Inte spela i skor som lämnar avtryck på banan eller att ta med uteskor in på banan.
- Inte ta med glasflaskor, kaffe eller porslinskoppar/muggar in på banan.
- Skyndsamt torka upp spilld vätska på banan.
- Vara varsam med banbeläggningen och inte slå racket i banan.
- Inte spotta eller spotta snus på banan.
- Inte hänga på eller belasta tennisnäten på annat sätt än de är avsedda för.

Banhyrare är skyldig att meddela tennisreceptionen om eventuellt uppkomna skador vid skadetillfället.

I det fall att skador uppkommit på bana eller tillbehör är det banhyrares ansvar att återställa eller ersätta STAB för uppkommen skada