logotennis

 
Kontakta oss om lediga kontraktstider säsongen 2021/2022.
Observera att kontraktsperioden är t o m 23/6 2022. INGA TERMINSKONTRAKT.
maila: hallen@stockholmtennis.se


Kontraktspriser:
Vardagar 07-16, 22-23 = 325:-/tim
Lördagar 08-09 och söndagar 08-09 samt 22-23 = 325:-/tim
Övriga tider = 425:-/tim
Säsongen är 2/8 2021- 23/6 2022

Lediga kontrakt . Informationen uppdaterad 15/10 2021
Måndagar 08-16, 22-23
Tisdagar  09-11,13-15, 22-23
Onsdagar 09-11,13-16, 22-23
Torsdagar 13-16, 22-23
Fredagar 09-11,13-16, 19-21
Lördagar 08-09, 18-20
Söndagar 08-09, 22-23 

Kontrakt gäller inte: Julafton, juldagen och efter 18.00 dagen före julafton, nyårsafton, valborgmässoafton samt dagen före midsommarafton.

Kontraktsvillkor – tennisabonnemang
– Hyresbelopp skall betalas på fakturas förfallodag till bankgiro 5822-0898.
Utebliven, felaktig eller för sent inbetald hyra är liktydigt med uppsägning av abonnemang.
– Uppsägning av kontrakt skall ske senast 15/6 annars riskerar kund att bli debiterad för de timmar som eventuellt förfaller till betalning vid säsongsstart.
- Kontrakt kan inte sägas upp i förtid. Dvs under pågående säsong. Uppdelning av kontraktsbetalning terminsvis debiteras med 500:-.
– STAB (hyresvärden) har rätt att under hyrestiden återköpa abonnents speltid. Varsel om detta skall ske senast två (2) veckor innan återköpstillfälle. Spelavgift betalas tillbaka kontant eller till av abonnent angivet bankkonto.
– Hyresvärden åtager sig att hyra ut enstaka av abonnenten ledigställda tider. För varje uthyrt tid som är betald av tredje part, återbetalas 75% av totalkostnaden för speltiden. Dessa timmar redovisas efterkommande vå/höst. Anslag om detta sätts upp på anslagstavlan i hallen. Av bokföringstekniska skäl sker återbetalning maximalt för två "terminer" bakåt. Dvs hösten 2018
kan återbetalning krävas för våren 2018 och hösten 2017 osv.
– Hyresvärden äger rätt att säga upp hyresavtal senast den 30 april varje år. Har inte så skett anses avtalet förlängt ytterligare en kontraktsperiod.
– Abonnent äger inte rätt att utan hyresvärden medgivande överlåta kontrakt.

– Abonnents i spelschema tilldelade specifika bana kan av hyresvärden ändras till annan bana utan föregående varsel.
- Hyresvärden förbehåller sig rätten att fritt disponera kontraktstider som ej avbokats utan återbetalning till kontraktskund.