logotennis


 


Vardagar 06.00-16.00 & 22.00-23.00

325:-/tim
Vardagar 16.00-22.00 425:-/tim
Lör &Sön 08.00-09.00 & söndag 22.00-23.00 325:-/tim
Lör &Sön 09.00-22.00 425:-/tim
Röda dagar 425:-/tim
Drop in – endast vardagar 07.00 -16.00 (kan ej bokas) 175:-/tim
Drop-in-pris gäller inte spel med tränare
Pensionär och studerande vardagar 09-11 och 13-15

285:-/tim

Giltigt pensionärs- eller studerandebevis skall kunna uppvisas.
I ovanstående fall skall samtliga spelare vara pensionärer resp studerande – dvs pensionär/pensionär eller student/student. Ingen mix!
 

bollmaskin (Inklusive bana, bollar och introduktion)

Vardagar 06.00-16.00 & 22.00-23.00 475:-/tim
Lördag/söndag 08.00-09.00
Söndagar 22.00-23.00 
475:-/tim


Övriga tider: 
Endast bokningsbar för den som ej kräver instruktion av hur maskinen fungerar. Ordinarie banpris + 150:- för maskinen.Videoinspelning; Nu kan du beställa video av din tennistimme i efterhand genom att beställa hem den till din dator. Gå in på www.sporteye.se

Kontraktsvillkor – tennisabonnemang
– Hyresbelopp skall betalas på fakturas förfallodag till bankgiro 5822-0898.
Utebliven, felaktig eller för sent inbetald hyra är liktydigt med uppsägning av abonnemang.
– STAB (hyresvärden) har rätt att under hyrestiden återköpa abonnents speltid. Varsel om detta skall ske senast två (2) veckor innan återköpstillfälle. Spelavgift betalas tillbaka kontant eller till av abonnent angivet bankkonto.
– Hyresvärden åtager sig att hyra ut enstaka av abonnenten ledigställda tider. För varje uthyrt tid som är betald av tredje part, återbetalas 75% av totalkostnaden för speltiden. Dessa timmar redovisas efterkommande vå/höst. Anslag om detta sätts upp på anslagstavlan i hallen.
– Hyresvärden äger rätt att säga upp hyresavtal senast den 30 april varje år. Har inte så skett anses avtalet förlängt ytterligare en kontraktsperiod.
– Abonnent äger inte rätt att utan hyresvärden medgivande överlåta kontrakt.
– Abonnents i spelschema tilldelade specifika bana kan av hyresvärden ändras till annan bana utan föregående varsel.
- Hyresvärden förbehåller sig rätten att fritt disponera kontraktstider som ej avbokats utan återbetalning till kontraktskund.

present-/kundkort

Minsta laddningsbelopp är 1.000:-
Giltighetstid: Ett (1) år
Återbetalning: Ingen återbetalning av påfyllt belopp